Lidé a kariéra

Poskytujeme smysluplnou kariéru našim zaměstnancům, kteří sdílejí naši vášeň pro víno a naši víru ve spolupráci se zákazníky.

Snažíme se trvale zvyšovat schopnosti našich lidí vzděláváním a tréninkem. Umožňujeme našim zaměstnancům převzít zodpovědnost, a tím realizovat své sny.

Odborné znalosti našich obchodních zástupců jsou neustále zvyšovány na pravidelných školeních, která vede paní Elsie Pells, Cape Wine Master. Získané znalosti jsou poté zaměstnanci schopni efektivně předávat našim partnerům.


NOVÉ POZICE

V současné době nehledáme nové spolupracovníky