Vinice
shutterstock_107738351

Vinice, na kterých se pěstují vína Phant a Fangalo, se nacházejí v Západním Kapsku, kde se víno vyrábí již přes 350 let. Břehy Západního Kapska jsou omývány dvěma mohutnými oceány.

Indický a Atlantický oceán zajišťují vinné révě a hroznům dostatek vláhy ve formě mlhy a ochlazujících odpoledních mistrálů.

Není žádným tajemstvím, že zdravé vinice poskytují zdravé hrozny. Vítr přicházející z Atlantického oceánu nejen ochlazuje, ale pomáhá také ničit škůdce.

Jižní Afrika je považována za kolébku civilizace a půda v Západním Kapsku patří k nejstarším na zeměkouli. Půdní fond je velmi různorodý, hlavně díky velkým rozdílům v topografii a geologii, které významným způsobem ovlivňují mezoklima, a tím i kvalitu hroznů.

Vinice Západního Kapska patří mezi nejvhodnější oblasti pro pěstování kvalitní vinné révy, ze které se vyrábí lahodná a moderní vína. Hrozny jsou sbírány převážně ručně. Šetrný ruční sběr u některých odrůd začíná časně ráno, již okolo čtvrté hodiny. Ranní chlad umožňuje uchovat maximum cenných látek, které činí naše vína tak unikátními.

landscape